inholland-foto

Blog Hans

Gepubliceerd op 25 April 2012 · Categorie: Blogs . Gemaakt door Tim

Blog Hans

Velen van ons herinneren zich nog die ene inspirerende docent die ons wist mee te nemen in zijn of haar verhaal. Als vanzelf was er die geconcentreerde en open sfeer, waarin het leerproces opeens sprankelend was en we niet verveeld wachten tot het uur eindelijk voorbij was… Vaak vormde zo’n inspirerende les de onderliggende reden om een studierichting te kiezen: ‘dit is leuk!’ dachten we bij onszelf.

Helaas is het belang van inspiratie ondergesneeuwd geraakt in onze huidige onderwijssystemen. De grote nadruk op controleerbare effectiviteit heeft de creatieve speelruimte teruggedrongen. De werking van de levende interactieve dimensie raakt hierdoor buiten beeld. De waarde van deze dimensie wordt meteen duidelijk als we ons afvragen ‘wat een situatie met ons doet’. Hoe voelen we ons erbij? Deze informatie komt tot ons via de ‘bodymind’. Ons lichaam geeft ons voortdurend informatie over de mate waarin wij ons betrokken voelen en ons open stellen: de mate waarin het ‘stroomt’. Op dezelfde manier kunnen we voeling houden met de kwaliteit van het pedagogisch klimaat in de klas. In een stagnerend klimaat is de effectiviteit van het onderwijs zeer gering, terwijl in een optimaal stromend klimaat het leerproces een feest is waarin docent en leerlingen boven zichzelf uitstijgen.

FLOW IN DE KLAS is een interactief seminar dat zoveel mogelijk mensen verbindt die zich uitgedaagd voelen om authentieke kracht en creativiteit centraal te stellen.