Missie / visie.

Missie

Het Stromend Onderwijs Collectief (SOC) is een inspiratieplatform voor het onderwijs. Zij organiseert conferenties en ontwikkelt onderwijsvormen waarbij de innerlijke verbinding van leerlingen en leerkrachten centraal staat. Het collectief weet uit ervaring dat het bewegende aspect van het leven een enorm potentieel heeft maar tegelijkertijd niet toegankelijk is vanuit een louter rationeel perspectief. De omarming van de kracht van spontaniteit is doorslaggevend om onderwijs echt te laten stromen.

Visie

Het begint bij de leerkracht
De manier waarop de leerkracht in zichzelf staat en omgaat met het stromende aspect is doorslaggevend voor wat er mogelijk is in de klas. Door de druk van een tot op de komma vastgelegd curriculum, worden leerkrachten tegenwoordig in dit opzicht eerder ontmoedigd dan gestimuleerd. Het Stromend Onderwijs Collectief gelooft in de kracht van ontspanning. Je bereikt meer met de kinderen als er minder hoeft en de leerkracht meer vrijheid krijgt de eigen creativiteit en inventiviteit in te zetten. Door contact met het innerlijk ontstaat ruimte en rust die een basis geven aan het actieve leerproces.

Organische integratie in het bestaande onderwijs

Het Stromend Onderwijs Collectief gelooft in een verandering die ontstaat als leerkrachten vanuit eigen ervaring geïnspireerd raken te experimenteren met nieuwe werkvormen. Werkvormen die eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in het bestaande curriculum. Uit recente pilots, zoals massage in de klas, mindfulkids en kinderyoga, blijkt dat klassen rustiger en evenwichtiger worden. Er ontstaat een natuurlijk rustpunt ten opzichte van de alom aanwezige drukte van onze tijd.
Onderwijs gaat stromen wanneer het ‘aanwezig zijn’ centraal staat. Pas als we leren aanwezig te zijn komen we in contact met de diepere stroom in onszelf. Dan wordt het mogelijk om de geweldige potentie van ‘flow’ herkenbaar en beschikbaar te maken voor leerlingen. Het gevolg is o.a. meer rust, betere concentratie, toegang tot creativiteit en diepte. Ook blijkt uit onderzoek dat de onderlinge verbondenheid en verdraagzaamheid van nature tot stand komt naarmate leerlingen beter verbinding weten te maken met hun innerlijk.