Workshops.

Workshop 1 – De ‘Yes’ training
Door: Willy Hensen

Karakterontwikkeling in school in de dagelijkse omgang met elkaar.

Voelen wie je bent en veerkrachtig leven.
Kinderen hebben zelfvertrouwen nodig om open te staan voor onderwijs en groei. Hiervoor is een omgeving nodig waarin ze voelen dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, waarin plezier en vertrouwen heerst. Zo ontdekken kinderen hun eigenwaarde. Als die basis gevoeld wordt, is er voldoende zelfvertrouwen om hulp te vragen en hulp te ontvangen. En pas dán ontstaatde veerkracht om uitdagingen aan te gaan, om open te staan, om te leren en in een flow te geraken.

Maar hoe doe je dat op een eenvoudige en toch diepe manier?
In het Deugdenproject leer je ‘Yes’ te zeggen tegen jezelf, tegen jouw samenstelling van goede karaktereigenschappen, deugden. Je ontdekt hoe je ‘Yes’ kunt zeggen tegen je uitdagingen en je grenzen, je leermomenten. Het betekent ook ‘Yes’ te leren zeggen tegen de ander omdat je zijn ‘diamant’ óók ziet schitteren en flexibel omgaat met zijn uitdagingen en leermomenten! Je ontdekt hoe je jouw ‘innerlijke kompas’ kunt richten en vol vertrouwen, blijheid en vreugde leven, leren en groeien.Lees meer »

Workshop 2 – Uzazu
Door: Ilse van Haastrecht

Profielfoto Ilse van HaastrechtUZAZU is een bewegingsmethode waarmee je meer kwaliteiten van jezelf leert kennen. Door middel van klank, ademhaling, bewegingen en gedachtepatronen, ontdek je de yin en yang kant van elke gewaarwording of situatie. Door de simpele bewegingsoefeningen word je al snel bewust van je eigen energiehuishouding.
In deze workshop leer je jouw eigen staat van ‘zijn’ te herkennen en daar meer flow in aan te brengen. Wanneer je eigen energie meer stroomt, zul je ook in de klas meer mee kunnen bewegen. Er ontstaat een verbinding tussen jouw individuele energie en de collectieve energie van de klas. In de workshop gaan we aan de slag met concrete oefeningen die je helpen bij interactie vanuit je denken én je voelen. Lees meer »

Workshop 3 – Vrije wil
Door: Jan de Boer

Profielfoto Jan den BoerVeel scholen zijn vooral gericht op cognitieve kennis. Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Door het gebrek aan sociale vaardigheden ontstaan problemen met gezag. Als er regels opgesteld worden, dan wordt verwacht dat kinderen die begrijpen en kunnen toepassen, zonder dat deze voorgeleefd worden door leraren en geoefend worden door leerlingen. Recente inzichten in de werking van de hersenen laten echter zien dat we met onze cognitieve kennis ons gedrag nauwelijks direct kunnen beïnvloeden. Dat is de beperktheid van de vrije wil.

Veel van ons gedrag wordt gestuurd door min of meer onbewuste emoties. Het bewuste gevoel, leven vanuit het hart, kan echter onderscheiden worden van die emoties. Het gevoel is volgens hersenonderzoekers als Antonio Damasio essentieel in ons bewustzijn en de sturing van ons gedrag. Het is mogelijk dit gevoel te trainen vanuit doordachte intenties. De vrije wil is het kiezen van de intentie, het aangepaste gedrag ontstaat door het oefenen.Lees meer »

Workshop 4 – Opstelling in het onderwijs
Door: Shael E’lani

Profielfoto E'laniIn deze workshop krijg je heldere informatie over de werking van opstellingen en de kracht van flow. We doen verschillende opstellingen, zodat een ieder de werking kan ervaren. Opstellingen zijn verrassend en zeer verhelderend om meer inzicht te krijgen in vragen of problemen die binnen de klas of schoolorganisatie spelen. Systeem opstellingen gaan er vanuit dat er binnen de klas of school een ‘wetend veld’ is, dat weet waar het probleem zit en wat de oplossing is. Kernpunt is dat iedereen de juiste plek moet hebben, omdat er anders iets vastloopt. Flow is de stroom van moeiteloosheid en synchroniciteit, waardoor een ieder aan het eind van de dag met energie naar huis gaat.Lees meer »

Workshop 5 – To be or not to be
Door: Fransje van Luin

Deze workshop gaat over ‘aanwezigheid’. Je wordt je bewust van je presence, van de verschillen die er per moment zijn en van de keuzes die je daarin hebt. Je krijgt inzicht in welke effect je presence op je leerlingen en collega’s heeft en welk effect anderen op jouw presence hebben.

Want, weet jij hoe je over komt? Bedoeld of onbedoeld? Wat laat je zien en wat probeer je te verbergen? Wat schijnt er in je houding door en in je ogen? Wat laat je horen, hoe klinkt je stem en je manier van spreken?
Hoe kun je meegaan in de flow in de klas? En hoe kun je daaraan bijdragen door je mate van aanwezigheid ?

De workshop is praktisch en bevat oefeningen voor fysieke bewustwording, adem en stemgebruik. Je laat jezelf zien en met respect voor ieders eigenheid kijken we naar elkaar.

Fransje van Luin is stem- en presentatiecoach, docent op HvA DOO en ILO.
Van Luin maakt gebruik van de theorie over de cirkels van aanwezigheid van Patsy Rodenburg (UK). Lees meer »

Workshop 6 – onderlinge massage in de klas
Door: Brenda Pelser-Bijleveld

Een ontspannen leerkracht heeft effect op de klas. Ontspanning biedt ruimte en een breder perspectief. Een van de manieren waarmee je ontspanning krijgt is het geven van massagelessen in de klas. En naast ontspanning zijn er vier belangrijke aspecten die voortkomen uit massage in de klas.

 • Aanraken is voor kinderen vanzelfsprekend. Door aanraken aan te bieden via massagelessen, hervinden ze een manier om hun natuurlijk affectie te tonen aan klasgenootjes. Veel gaan ook thuis masseren.
 • Bewust voelen. Massage in het wekelijkse lesprogramma verbindt kinderen op speelse wijze weer met hun gevoel. Ze worden expliciet bewust van wat ze wel prettig vinden en wat ze niet prettig vinden. En hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen met zorg voor zichzelf en voor de ander.
 • Leerlingen worden door de leerkracht weer op een andere manier gezien en benaderd. Vaak zeggen leerkrachten tijdens een massageles: “ik zie weer even hoe ze echt zijn”.
 • Bewustwording rol leerkracht voor de klas. De klas reageert meteen op een ontspannen leerkracht voor de klas. Ontspanning biedt ruimte en een breder perspectief.
 • De deelnemers beleven het effect van een eenvoudige rugmassage met kleding aan.
  In contact zijn met de ander door aanraking. Eén zit op een stoel met hoofd en armen voorovergebogen op een tafel. De ander staat daarachter en doet massage strijkingen over de rug. Uitgangspunt is dat de aanrakingen met aandacht, zorg en respect gebeuren.

  ‘Massage in de klas’ laat de deelnemers in diepe ontspanning komen en serene rust voelen. Het laat hen ervaren wat zakken van hoofd naar hart verbonden door handen, is. Lees meer »

  Workshop 7 – Het geheugenkasteel
  Door: Ellen Darricerrére

  Als je weet hoe je leert, wordt wat je leert gemakkelijker. Maar hoe leer je eigenlijk? Welke informatie onthoud je gemakkelijk? Hoe sla jij informatie op? Is tekst of leerwerk gekoppeld aan een innerlijk beeld dat je inspireert? Gaat de leerbeweging van binnen naar buiten of juist andersom?
  In deze workshop gaat Ellen Darricarrère in op de werking van de hersenen, het hart en zenuwstelsel. Naast een stuk theorie gaan de deelnemers aan de slag met een ervaringsoefening en onderzoeken hoe zij hun taalkamer georganiseerd hebben. Lees meer »

  Workshop 8 – Leren van binnenuit nu zelf ervaren
  Door: Chantal de Haas

  Vanuit innerlijke flow is er rust en openheid en dat maakt dat je vanuit je intuitie (en niet je cognitie) bij kunt dragen aan de groepsflow. De gezamenlijke creatie kracht die dan kan ontstaan kan weer nieuwe benaderingen en inzichten met zich meebrengen waarmee we het onderwijs kunnen verrijken vanuit het perspectief van leren van binnenuit.

  Deze workshop neemt je mee op ontdekkingstocht naar je eigen innerlijke flow. Onderweg leer je de signalen herkennen die je lichaam uitzendt over belemmerende gevoelens en gedachten waardoor ze op natuurlijke wijze kunnen oplossen. Hiermee wordt vanzelf de weg verder geopend naar je innerlijke flow en je zelf-lerend vermogen. Hierdoor kan ook je communicatief- en innoverend vermogen verder tot bloei komen.

  Applied consciousness sciences (Acs) richt zich o.a. op het activeren van dat deel van onszelf dat niet vanuit gewoontepatronen en projecties reageert. De zogeheten getuige. Vanuit dit perspectief neem je op natuurlijke wijze en dynamisch deel aan het levens- en leerproces zoals zich dit van binnenuit ontvouwt. Onderzoek m.b.t. neuroplasticiteit laat zien dat onze hersenen door deze heroriëntatie anders afstemmen op de buitenwereld waardoor we meer authentiek kunnen reageren. De manier waarop we leren wordt hierdoor meer persoonlijk en krijgt hierdoor ook meer betekenis en diepgang.
  Acs is eenvoudig. Iedereen kan het leren en daarna zelf toepassen. Het vergroot het zelf-lerend vermogen, versterkt zelfstandigheid, reduceert stress, versterkt het waarnemend en onderscheidend vermogen en faciliteert het leggen van verbindingen tussen individuen en groepen. Lees meer »

  Workshop 9 – Zelfbeeld en succes
  Door: Ton Langelaan

  Je zult nooit meer succes hebben dan dat in overeenstemming is met je zelfbeeld. Je gedrag wordt volledig bepaald door die onderbewuste overtuigingen die je hebt over jezelf. En de meningen, ideeën en oordelen over jezelf zie je voortdurend weerspiegeld in de buitenwereld. De mens is de schepper van zijn eigen werkelijkheid en de buitenwereld is een weerspiegeling van wat er binnen in het bewustzijn leeft. Hoe kun je die aangeleerde, automatische en onderbewust geworden denkprocessen zo sturen dat een positief zelfbeeld de oorzaak wordt van een Gelukkig en Succesvol leven? Want maar al te vaak blijkt het zelfbeeld totaal niet overeen te stemmen met het werkelijke potentieel van iemand. En in veel gevallen draagt de manier waarop we opvoeden en onderwijzen juist bij aan negatieve en beperkende zelfbeelden. Het realiseren van ieders unieke potentieel, om van daaruit bij te dragen aan de wereld, is wat Geluk en Succes voortbrengt. Een nadruk op dat wat al goed gaat, op unieke talenten en mogelijkheden zorgt ervoor dat die aspecten verwezenlijkt worden. Waardering en erkenning voor de unieke persoon zijn de kernwoorden voor positieve zelfbeelden en gelukkige levens in flow. Lees meer »

  Workshop 10 – Zelfspraak
  Door: Hilka Jelsma

  Profielfoto Hilka JelsmaZelfspraak is de innerlijke stem die je, vaak onbewust, vergezelt gedurende de dag. Deze innerlijke stem is van invloed op je zelfbeeld en je gedrag en kan zowel remmend ‘ik kan het niet’ als bevorderend ‘ik zie het als een uitdaging’ werken op je persoonlijke groei.
  In periodes van stress zul je meer last hebben van negatieve zelfspraak. Als je als leerkracht je niet bewust bent van deze innerlijke stem kan het de inspiratiestroom tegenhouden. Zo kunnen ook kinderen die gespannen zijn zichzelf onbewust op een negatieve manier toespreken waardoor ze moeite hebben om hun aandacht bij de taak te houden of een groepsproces tegenwerken.

  De zelfspraak van topsporters blijkt te verschillen van sporters die op een lager niveau presteren. Topsporters gebruiken hun zelfspraak om optimaal te kunnen presteren. Met kennis van deze verschillen gaan we in deze workshop kijken hoe je je bewust kunt worden van je zelfspraak. En je zelfspraak kunt inzetten als gereedschap om flow te bereiken. Lees meer »

  Workshop 11 – Rubrics for life: vanuit de kracht van de stilte naar creatie
  Door: Geesje Stroo

  Van onzekerheid als probleem, naar onzekerheid als gift van limitatie naar geen limitatie, van lager naar hoger, van probleem denken naar denken in mogelijkheden, van geen verbinding naar verbinding, van vasthouden naar loslaten, van wantrouwen naar vertrouwen. Hoe doe je dat?

  Wat zijn Rubrics? Wat hebben Rubrics met flow te maken?

  Als je denkt aan een eenvoudige methode die je kan gebruiken in je klas om leerlingen zelf eigenaar te maken van hun volgende ontwikkelingsstap dan is dit de workshop. Hoe maak je gedrag om te vermijden, het hebben van een keuze, bewust bij leerlingen? En hoe breng je dit in kaart zodat je weer verder kunt?
  In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van filmpjes waarin leerlingen uit Zuid Afrika vertellen over hoe zelf te ontwikkelen en hun ervaringen met stilte oefeningen zelf aan de slag met oefeningen om flow te genereren. Ook maken we een rubriek, die je als docent in de klas kunt gebruiken om meer flow en ontwikkeling te genereren.
  Lees meer »

  Workshop 12 – Spiderman
  Door: Thea Leeman


  ‘With Great Power comes Great Responsibility’, dat is wat Peter Parker alias Spiderman leert van zijn oom en verzorger als hij op het punt staat volwassen te worden.
  De eerste film van Spiderman is het verhaal van de wordingsgeschiedenis van een held. Het is echter ook een verhaal over het volwassen worden van een mens- van puber naar volwassene. Volwassen, niet alleen in leeftijd, maar ook innerlijk: de wording tot een ‘volledig’ mens- bewust van zichzelf en haar/zijn omgeving en de unieke plaats die zij/hij daarin inneemt.
  Veel kinderen, pubers en jongvolwassenen voelen zich verloren in een maatschappij die gericht is op persoonlijk gewin in plaats van op gezamenlijke doelen van welzijn.

  Verhalen kunnen inspireren om tot een gevoel van zelfwaardering en daarmee tot een gevoel van ‘gezamenlijkheid’ te komen. ‘Spiderman’ is één van de helden die een ‘antigif’ kan zijn tegen demotivatie, gebrek aan zelfvertrouwen, slechte groepssfeer.

  Als een mens bewust wordt van zichzelf en haar of zijn plaats in de wereld, kan hij ‘stromen’ en komt in ‘flow’. Vanaf dan gaat alles ‘als vanzelf’. Lees meer »

  Workshop 13 – Aandacht en ontspanning
  Door: Petra Speelman

  De waarde van stilte-educatie en mindfulness voor het onderwijs

  Wat helpt je om als leerkracht in je klas ontspannen, helder en in je kracht aanwezig te zijn en hoe begeleid je je leerlingen daarin?

  We onderzoeken in deze workshop het belang van aandacht en ontspanning in de klassensituatie en welke factoren daarbij van invloed zijn.
  We gaan verschillende soorten eenvoudige aandachts – en ontspanningsoefeningen doen waarmee je meteen in je klas(sen) aan het werk kunt. Lees meer »

  Workshop 14 – Flow in de docent, Flow in de klas!
  Door: Agnes Salila van Eerten

  In een uiterst hectische maatschappij liegen de eisen die aan docenten gesteld worden er niet om. Scholen hebben helaas niet altijd een adequaat antwoord op het probleem van de hoge werkdruk en vaak wordt er pas ingegrepen als het eigenlijk al te laat is.

  Hoe behoud je flow in jezelf, hoe ga je om met een hoge werkdruk en stress factoren die daar uit voortkomen? Hoe kun je leren om de vele prikkels van buitenaf te reguleren zodat je met plezier je werk kunt (blijven) doen?

  In deze workshop ligt de nadruk op de docent, want flow in de klas begint bij flow in de docent. Vragen die aan bod komen zijn waaraan merk je dat je in flow bent? Wat betekent dat voor jou? Welke signalen geeft je lichaam af? Wat gebeurt er als je het gevoel van flow (tijdelijk) kwijt bent?

  Met korte, uiterst praktische oefeningen reiken we docenten uit alle lagen van het onderwijs tools aan die je helpen meer bewust te worden van wat er in je lichaam gebeurt, wanneer je in flow bent of juist niet. Daarmee krijg je meer inzicht in hoe het bij jou van binnen werkt en hoe je op ieder moment van de dag jezelf kunt reguleren. Dus ook tijdens die moeizame vergadering of in een rumoerige klas! Lees meer »

  Workshop 15 – Aandachtig luisteren naar je stem
  Door: Titia Bloemhof

  Mijn ervaring als muziekdocent is dat leerlingen luisteroefeningen spannend en erg leuk vinden. Ik ben zelf vaak verbaasd over de bereidheid van leerlingen om te luisteren. In enkele zeer drukke klassen waar orde houden mij veel moeite koste, was het luisteren naar mijn stemvork een favoriete bezigheid. Deze weldadige gebundelde aandacht creëert een opening om lesstof te willen ontvangen. Echt luisteren vraagt om helemaal beschikbaar te worden en als je helemaal beschikbaar bent, kan er flow ontstaan. In flow gaan dingen veel efficiënter, dus luisteren is, in tegenstelling tot wat ons hoofd ons wijsmaakt, zeker geen tijdverspilling.

  Echt luisteren vraagt van ons dat we resultaten durven loslaten. Dit is de paradox. Juist als je niet zo hard je best doet om ergens te komen, komt het naar je toe.

  Door te luisteren creëer je samen met de leerlingen een veld van aandacht waarin de te volgen route stap voor stap zichtbaar wordt. Een route die jij alleen niet had kunnen bedenken. Het begint bij luisteren naar jezelf, naar je innerlijke stem. Van daaruit kun je ook oprecht beschikbaar zijn om naar anderen te luisteren en te luisteren naar wat nodig is in de groep.

  In deze workshop gaan we luisteren naar de samenklank van onze stemmen. We creëren een veld van aandacht door te luisteren naar onze stemmen. De stem verhult immers niets. Door niets te verbergen en de bereidheid alles te willen horen, worden we ook beschikbaar voor flow. Onze stem is 100 % eerlijk en wijst ons de weg als we bereid zijn te luisteren. Titia Bloemhof is muziekdocent en stemcoach. Lees meer »

  Workshop 16 – Drama in de klas
  Door: Marike van IJssel

  Theater is een prachtige manier om te spelen met de uitdagingen die het leven en leren op ons pad brengt. Spelen en lachen verbindt de kinderen onderling en ook met de leerkracht. Deze verbinding heeft effect op het gemak waarmee ieder zich in een klas kan bewegen.

  Kinderen en leerkrachten leren zichzelf uitdrukken en zo zichzelf krachtiger in de wereld zetten, vanuit een positieve en ondersteunende visie. Net als in een toneelstuk heeft ieder in de klas een plek en een rol. Hoe kun je met speelse werkvormen de klas en het kind meer vrijheid geven in de uitvoering van de rol? Hoe kun je een kind en jezelf laten ervaren dat je meer ruimte in jezelf hebt om die rol invulling te geven met behoud van je plek? Lees meer »

  Workshop 17 – Lachyoga
  Door: Loes Bastiaansen

  Geeft energie; Maakt je leniger en fitter; Zorgt voor vermindering van stress; Is DOEN en jezelf verrassen.

  Lachyoga is lachen zonder reden. Het gaat simpelweg om het lachen

  Je gaat door middel van allerlei speelse oefeningen je lach op gang brengen, onafhankelijk van je gevoel op dat moment. Je hoeft je dus niet goed te voelen om te gaan lachen. Je begint met nep lachen en laat deze overgaan in een echte lach. Hoe vaker je dit doet, hoe gemakkelijker het wordt om bij je echte lach te komen. Lachen gebeurt in groepsverband. Interactie en oogcontact spelen een grote rol. Beweging veroorzaakt emoties

  Terwijl je lacht, blijf je zoveel mogelijk in beweging. Dit voorkomt dat je gaat denken en je lach onderbreekt. Je brengt jezelf als het ware in een lachstemming. Daardoor ga jij je uiteindelijk prettiger voelen. Je lichaam maakt endorfine aan; ook wel het gelukshormoon genoemd. Lachoefeningen worden gecombineerd met yoga- en ademhalingsoefeningen. Lees meer »