Spiderman.

Spiderman

Door: Thea Leeman

Een verhaal kan inspireren tot integriteit, motivatie en een gevoel van gezamenlijkheid

‘With Great Power comes Great Responsibility’, dat is wat Peter Parker alias Spiderman leert van zijn oom en verzorger als hij op het punt staat volwassen te worden.
De eerste film van Spiderman is het verhaal van de wordingsgeschiedenis van een held. Het is echter ook een verhaal over het volwassen worden van een mens- van puber naar volwassene. Volwassen, niet alleen in leeftijd, maar ook innerlijk: de wording tot een ‘volledig’ mens- bewust van zichzelf en haar/zijn omgeving en de unieke plaats die zij/hij daarin inneemt.
Veel kinderen, pubers en jongvolwassenen voelen zich verloren in een maatschappij die gericht is op persoonlijk gewin in plaats van op gezamenlijke doelen van welzijn.

Verhalen kunnen inspireren om tot een gevoel van zelfwaardering en daarmee tot een gevoel van ‘gezamenlijkheid’ te komen. ‘Spiderman’ is één van de helden die een ‘antigif’ kan zijn tegen demotivatie, gebrek aan zelfvertrouwen, slechte groepssfeer.

Als een mens bewust wordt van zichzelf en haar of zijn plaats in de wereld, kan hij ‘stromen’ en komt in ‘flow’. Vanaf dan gaat alles ‘als vanzelf’.