Stromend Onderwijs schrijft een boek!

Gepubliceerd op 3 April 2014 · Categorie: Blogs . Gemaakt door Tim

Stromend Onderwijs  heeft besloten haar ideeën uit te werken tot een boek. Waar gaat het om?

–          Een bijdrage aan een wezenlijke transformatie, de integratie van bewustzijn en de creatieve dimensie in het onderwijs.

–          Een boek voor de vele leraren die creativiteit en flow in de klas willen brengen en zich nog daar nog alleen in voelen staan. Support voor hen die anders willen en in de spiegel durven kijken. We kiezen woorden die begrijpelijk zijn, die resoneren bij leerkrachten.

–          Kernwoorden: flow in de leraar, flow in de klas, inspireren, verbinden, creativiteit stimuleren. ‘Goed’onderwijs. Meer doen van wat werkt, wat energie doet stromen, wat effectief is en vervolgens bewustzijn creëren hoe dit tot stand is gekomen. Leven en lesgeven vanuit innerlijke vrijheid.

–          Het leren werken met de ‘wij’-ruimte, het gemeenschappelijke creatieve veld dat ontstaat als er sprake is van onderlinge verbondenheid. Hoe een creatief proces op die manier zichzelf ontvouwt. De rol van de leraar als spaceholder die ook kan omgaan met verstoringen in het veld van verbondenheid.

–          We hoeven in het boek niet alleen antwoorden te geven. We kunnen ook vragen stellen die voor onszelf ook nog open liggen. Dit sluit aan bij het CHE, waar men de grens van weten en niet weten bewust opzoekt.

Als we het persoonlijk brengen wordt de theorie aantrekkelijk: Het voorstel is om een hoofdstuk te beginnen met een persoonlijk verhaal, gevolgd door de theoretische onderbouwing. Aan het einde van elke hoofdstuk komen twee samenvattende pagina’s met beelden en praktische tools.