Samenwerking tussen Stromend Onderwijs en het Center for Human Emergence

Gepubliceerd op 3 April 2014 · Categorie: Blogs . Gemaakt door Tim

Stromend Onderwijs is door het Center for Human Emergence (CHE) uitgenodigd om nauwer samen te gaan werken.

Het voorstel is dat we een hechte samenwerking met het CHE aan gaan ‘zonder ons GOUD te verliezen’, dus met behoud van een eigen identiteit. Reacties op deze keuze welkom!

Het CHE staat voor integrale maatschappelijke vernieuwing. Het CHE werkt met een ‘constellatie’ met verschillende onderdelen zoals politiek en gezondheidszorg. SOC zou wellicht binnen deze constellatie het onderwijs kunnen vertegenwoordigen. Er is binnen het CHE een kerngroep van ongeveer twintig mensen met daar omheen een cirkel van ongeveer 200 mensen. SOC-lid Peter Luijten is al langer onderdeel van deze organisatie en verscheidene SOC-leden bezoeken wel eens een ‘salon’ van het CHE. De salons zijn thematische en inspirerende avonden ‘op de grens van wat we al wel en wat we al niet weten’, waarbij telkens andere sprekers uitgenodigd worden. Het vervolgens gezamenlijk onderzoeken van het betreffende onderwerp vormt een wezenlijk onderdeel van een salon. Daarnaast
De bestemming van het CHE is:
Integrale maatschappelijke vernieuwing als gewijd partnerschap in leven

De uitgangspunten waarmee het CHE deze bestemming wil realiseren, zijn:

  1. We gaan uit van eenheid
  2. We erkennen natuurlijke orde in alle leven
  3. We vervullen de rol die de onze is
  4. We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet
  5. We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient
  6. We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel

Hoe is het, als we deze bestemming en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken? Dat is wat CHE NL doet.