Verslag bijeenkomst Stromend Onderwijs 9 september 2013

Gepubliceerd op 10 September 2013 · Categorie: Verslagen bijeenkomsten Stromend Onderwijs . Gemaakt door Tim

‘Wanneer de creatieve frequentie hoog is in de klas gaat het leerproces tien keer zo snel.’

Het thema van deze avond was te onderzoeken welke factoren helpen om creatieve kracht vrij te laten komen in de klas.

Bepalende factoren die genoemd werden:

–          LIEFDE. ‘Houden van je vak’, ‘Houden van je leerlingen’, ‘Houden van jezelf’

–          OVERGAVE. ‘Over je eigen kleine ‘ikje’ heen stappen’ en durven navigeren vanuit de vraag ‘wat is hier nodig?’ Zodra je vanuit je ego handelt, is je overwicht op de klas verdwenen. Als docent ben je ‘spaceholder’: jouw eigen authentieke verbinding zet de toon. Dit sluit aan op het ‘drievoudig bewustzijn’ van Gurdjieff waarbij onze waarneming op drie manieren gefundeerd wordt: vanuit het verstand, vanuit het gevoel en vanuit het hart. De verbinding ontstaat zodra we in alle drie tegelijk geworteld zijn. De werking van het hart is transpersoonlijk en vormt de verbindende schakel. Het maakt dat er een gevoel van ‘WIJ’ ontstaat, een diepe vorm van veiligheid, die iedereen in de klas intuïtief herkent. ‘Kinderen snakken er eigenlijk naar’. In deze vorm van overgave (voorbij het kleine ik durven functioneren) herkennen veel mensen ook een sacraal aspect: er is op dat moment iets groters aan het werk dan mijn kleine ik.

–          WAARHEID: vaak ontstaat de verbinding in de klas juist als gevolg van een dieptepunt. Door als docent voor de waarheid te durven staan wordt de klas op een dieper niveau aangeraakt. Ergens weten alle leerlingen exact wat wel klopt en wat niet klopt. Als (zonder veroordeling) negatief gedrag benoemd wordt vanuit de ‘pijn’ die het veroorzaakt worden leerlingen bevestigd in iets dat ze van binnen weten, maar wat in hun dagelijks leven vaak te weinig voorgeleefd wordt. Negatief gedrag kan vanuit dat perspectief ook gezien worden als een schreeuw om hulp. In de praktijk kan het benoemen van pijn ook grote weerstand oproepen en confronterend zijn voor leerlingen die vast zitten in een negatief patroon. Op dat moment gaat het erom dat je als docent vertrouwt op de transformerende kracht van waarheid en stevig gecenterd.

 Op de school van Geesje Stroo (Buitenhoutcollege in Almere) is de ‘Sfeermeter’ (oorspronkelijk ‘Flowmeter’ genoemd) verspreid over de hele school. Het blijkt leerlingen te helpen zich bewust te worden van de energetische realiteit die je niet kunt zien maar wel altijd kunt voelen. Telkens is een van de leerlingen in de klas van Geesje verantwoordelijk voor het aangeven van de hoogte van de Sfeermeter. Geesje heeft meegemaakt dat een van haar leerlingen, die de taak had de hoogte van de meter bij te houden, uit zichzelf de klas aansprak op hun verantwoordelijkheid voor de sfeer. De klas herkende het en reageerde positief. Op deze wijze raken de leerlingen er aan gewend zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer in de klas.

Trend richting cocreatie: de kracht van samenwerking lijkt zich niet alleen in onderwijs maar overal in de maatschappij sterker te ontpoppen. In professionele samenwerking neemt ‘peer to peer’- werken sterk toe. Het gaat steeds vaker om cocreatie. Niemand is persoonlijk eigenaar of de baas. Steeds vaker richt men zich op wat wil ontstaan ‘vanuit het midden’. Ook bij het Center for Human Emergence is men intensief met dit thema bezig. Ton Jörg van de Universiteit van Utrecht onderbouwt dit verschijnsel aan de hand van de complexiteitstheorie, waarbij er als wetmatigheid herkend wordt dat de creatieve mogelijkheden toenemen naarmate een situatie meer factoren bevat. Samenwerking is dus per definitie rijker dan werken vanuit afgescheidenheid.