Wie is Wie.


Hans Kunneman

 

 Hans Kunneman heeft naast een carrière als musicus meer dan vijfendertig jaar ervaring in het onderwijs.Hij is gespecialiseerd in technieken om synergie te genereren in groepsprocessen, waardoor het gezamenlijke creatieve potentieel beschikbaar komt. In 2008 publiceerde hij het boek ‘Vind je bron’over het aanboren van authentieke kracht. Bij hogeschool Inholland leidde hij tussen 2009 tot 2013 meer dan vijfhonderd studenten op in een door hem ontwikkelde differentiatieminor over persoonlijke ontwikkeling. Hij initïeerde het begrip frequentiebewustzijn dat individuen en groepen helpt intuïtieve informatie effectief te gebruiken. Op het Conservatorium van Amsterdam is de door hem ontwikkelde module ´Flow on stage’ onderdeel van het curriculum. In 2009 initieerde Hans Stromend Onderwijs, een denktank over onderwijsvernieuwing. Sinds april 2014 is hij betrokken bij het Center for Human Emergence als lead van de Constellation Education.

Petra Speelman

Petra Speelman is initiatiefneemster en medewerkster van het centrum voor Stilte-educatie IAM. Stichting IAM heeft als doel leerkrachten, ouders en kinderen te begeleiden bij het ervaren van aandacht, innerlijke rust en stilte als basis voor het leven van alledag. Petra heeft vele jaren ervaring hiermee; als kind, ouder en leerkracht.

 

Femke Sipkes

Femke SipkesFemke Sipkes stimuleert in haar manier van werken de talentontwikkeling van volwassenen en kinderen door speelse activerende activiteiten in te zetten, zodat zelfbewustzijn ontstaat bij de deelnemers.

Brenda Pelser-Bijleveld

Brenda Pelser-Bijleveld geeft massagelessen. “Iedere massageles voel ik spontaan een grote glimlach verschijnen, kom ik in mijn rust en voel mijn hart stromen”.

Titia Bloemhof

 

Stemcoach Titia Bloemhof heeft een eigen praktijk waarin zij mensen helpt in contact te komen met hun innerlijk via ‘sounding’, een creatieve mix van stemgebruik, voelen en luisteren.
Titia studeerde docentmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam en is o.a. werkzaam als muziekdocent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast leidt zij diverse koren in Amsterdam.

 

Geesje Stroo

Geesje Stroo is werkzaam als docent Kunst en Cultuur in het Middelbaar onderwijs. Ze heeft veel gereisd. Dit jaar heeft Stroo les gegeven in Zuid- Afrika aan leerlingen op achterstandsscholen en townships. Door haar 30-jarige ervaring in lesgeven heeft ze veel ervaring opgebouwd in educatie en in het sturen van creatieve processen.

Chantal de Haas

Drs Chantal de Haas is loopbaanadviseur, trainer business skills en coach bij Hogeschool Rotterdam.


Ellen Darricarrère

 

Na 25 jaar gezondheidszorg, waarvan 13 jaar als kinderverpleegkundige heb ik gekozen om kindercoach te zijn. Door het sjamanisme en de wetenschap over de werking van natuurlijke processen, heb ik helder zicht gekregen over het functioneren van mijn geheugen en het potentieel aan mogelijkheden dat het in zich herbergt. Het onderwijssysteem is toe aan herstructurering. Zeker nu door bezuinigingen vele ondersteuningen wegvallen. Graag benut ik het individuele en collectieve geheugen om de verbinding met de natuur te bekrachtigen. Stimuleer mensen uit te spreken wat ze wel willen.


Fransje van Luin

 

Fransje van Luin is ruim 28 jaar logopedist en ruim 10 gespecialiseerd in stem- en presentatiecoaching voor beroepssprekers, acteurs en zangers.
Haar uitgangspunten zijn veelomvattend, van puur technisch tot energetisch. Klank is trilling van lijf en lucht en daar kun je veel door in beweging brengen, zowel in jezelf als bij anderen. Aspecten die in haar diverse workshops ruimschoots aan bod komen.
Momenteel werkt ze als logopedist en docent/coach op de lerarenopleidingen op de HvA DOO en de ILO ( UvA) . Zij verzorgt daar o.a. de modules Professioneel Spreken, Stem en Theater en Spreken met Lef. Als zelfstandige werkt zij in haar Stemstudio in Haarlem en voor www.vocaltoolbox.nl.
Zij coacht zangers op zangtechniek en zingt bij een Vocale Improvisatie groep.
Juist het inspireren van anderen en delen van ervaringen in het onderwijs op energetisch gebied spreekt haar zeer aan in Stromend Onderwijs.


 

 

Hilka Jelsma

 

Profielfoto Hilka JelsmaHilka Jelsma studeerde aan het Conservatorium van Rotterdam Altviool en Muziek en Beweging. Daarna volgde ze een studie psychologie waarbij ze zich richtte op creativiteitsontwikkeling.
Hilka Jelsma is in 2011 afgestudeerd in de specialisatie ‘Sport en Prestatie Psychologie’ aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft daarbij onderzocht wat het leereffect is van de minor ‘Vind je bron’ gegeven aan de Hogeschool Inholland waar het trainen van meditatieve aandacht centraal staat.Naast haar werkzaamheden als docerend en uitvoerend musicus geeft ze les aan de Hogeschool Inholland en coacht ze studenten.


Ilse van Haastrecht

 

Profielfoto Ilse van HaastrechtIlse van Haastrecht is danseres, dansdocente en UZAZU trainer. Haar drijfveer is mensen in verbinding brengen met hun lichaam en eigen expressie zodat verbinding met anderen makkelijker wordt.
Op de Rotterdamse Dansacademie ontmoette zij Dylan Newcomb, ontwikkelaar van UZAZU. In 2008 heeft zij meegewerkt aan zijn onderzoek ‘Dancing Science’ in Danslab, Den Haag. Sinds 2009 geeft Van Haastrecht les in UZAZU.


Jan de Boer

 

Profielfoto Jan den BoerJan den Boer studeerde filosofie en bouwkunde en volgde opleidingen en cursussen op het gebied van lichaamsgerichte therapie, coaching, tantra en boeddhisme. Hij is senior projectmanager bij een gemeente, tantratrainer en publicist. Den Boer publiceerde vijf boeken en verschillende artikelen.


 

 

Shael E’lani

 

Profielfoto E'laniShael E’lani (1964) geeft Systeem Opstellingen rondom het thema flow. Flow in het persoonlijk leven van mensen en flow in het onderwijs en in organisaties. Daarnaast werkt zij als
gz-psycholoog en spiritueel coach. Zij combineert op boeiende wijze reguliere kennis met kennis uit diverse culturen. In 2002 richtte zij haar bedrijf Open Spirit op en sindsdien werkt zij samen met diverse organisaties.Zij werkte tevens 15 jaar binnen het onderwijs, als leerling-, team- en proces begeleidster. In dienst van de school of vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst. Tevens werkte zij als beeld-en begripstherapeut met kinderen en jongeren.


Thea Leeman

 

Thea Leeman (1957) studeerde Nederlands aan de RU Leiden en Literatuurwetenschap aan de RU Utrecht. Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs. Ze gaf het vak Nederlands aan eindexamenleerlingen HAVO en VWO. Ze werkte bij de Vrije School, maakte leskisten voor Kunstgebouw, gaf Nederlands aan anderstaligen afkomstig uit de hele wereld en vervulde leidinggevende functies. Leeman is momenteel werkzaam in het MBO. Ze houdt zich vooral bezig met literatuur en levenskunst: hoe verhalen louteren. Het schrijven van verhalen, het lezen van verhalen en het beleven van verhalen.


Ton Langelaan

 

Ton Langelaan is opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding, bedrijfseconoom, milieukundige en is vooral NLP-er en gedragsspecialist. Uitgangspunt voor alles wat hij doet is het universele principe ‘wat je aandacht geeft wordt groter’. Hij is oprichter en eigenaar van Happy Life Centre dat met training/workshops, theater, muziek en dans, humor en entert(r)ainment een bijdrage levert aan een noodzakelijke positieve impuls voor het onderwijs en de opvoeding.www.happylifecentre.nl


Willy Hensen

 

Willy is in 1969 gestart als leerkracht op basisschool en een experimentele Freinet LOM school waar ze alle kinderen met ADHD in één groep begeleidde, ongeacht leeftijd. ‘Levend Onderwijs’ waar ze nog steeds haar vruchten van plukt. Later was ze orthodidact en orthopedagoog op het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) en werkte als hoofd van de remedial teachers in de stimuleringswijken (allochtone kinderen) zonder materialen. Vanaf 1985 werkte Willy als onderwijskundig medewerker op het KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum) en werkte vooral voor de ‘onderkant’ van het VMBO. Voor de spijbelaars ontwikkelde ze, samen met scholen en bedrijven, AVMB (Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep: een meer dan succesvolle proeftuin voor ervaringsgericht leren), integratie woonwagen- en zigeunerkinderen in regulier VO, integratie IBO in LBO.
Sinds 1996 werkt ze zelfstandig in EMOVERI als orthopedagoog, trainer en (vitaliteits)coach. Sinds 2002 heeft ze het Deugdenproject naar Europa gehaald: een krachtige levenshouding ontwikkelen door contact maken met je diepste wezen en bewustwording van jouw waarde voor de wereld. Sinds kort staat ze ook weer voor de klas, kortdurend in probleemklassen om de groep weer vlot te trekken waarna de leerkracht het weer overneemt onder haar begeleiding. En jawel: met de deugden.


Loes Bastiaansen

 

Loes Bastiaansen is opgeleid aan de “Saswitha” yogaopleiding in Bilthoven en heeft de lachyoga gevolgd bij Maarten Vos en Chantal van der Kragt. “Mijn kracht is dat ik plezier heb in het werken met verschillende groepen en mensen. Ik hou ervan mensen in contact te brengen met hun eigen bron, kracht en passie. Samen Doen op je eigen manier is mijn uitdaging. Ik geloof in creativiteit, verbeeldingskracht, vormgeven. Vormgeven van je eigen wensen en de manier waarop je in het leven staat. Naast mijn werk als (lach-)yogadocent, werk ik als drama/theaterdocent en coach. Les geven op een speelse, creatieve wijze is mijn manier van werken”. www.loesbastiaansen.nl


Marike van Ijssel

 

Mijn hele leven ben ik al bezig geweest met het belang van een veilige en inspirerende omgeving voor kinderen om te leren en hun talent te ontwikkelen. Als dochter van twee leerkrachten, ging het bij ons thuis regelmatig over hoe mensen en kinderen nu eigenlijk het beste leren. Daarbij ging het vaak over juist die twee onderwerpen; de veiligheid die in een klas of onderwijssituatie ruimte biedt aan jezelf laten zien, fouten durven maken en dus nieuwe dingen proberen, en aan echte aandacht van mens tot men’s. En het belang van een inspirerende leeromgeving waarin de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld kan worden.
Het is een enorme uitdaging waar we gezamenlijk voor staan om te zorgen dat het onderwijs een slag kan maken naar het werkelijk leven van deze principes
Ik wil daar graag met mijn talenten een bijdrage aan leveren.


 

Agnes Salila van Eerten

 

Salila (Drs. Agnes van Eerten, 1964) is na haar studie Spaans aan de Universiteit Utrecht in 1996 gaan werken in het voortgezet onderwijs. Sinds september 2011 werkt zij part-time aan de Lerarenopleiding Engels van de Hogeschool Rotterdam. De laatste jaren is zij zich, mede op basis van eigen ervaringen, steeds meer gaan interesseren voor persoonlijke groei en bewustzijn. Sinds 2007 volgt zij diverse trainingen en opleidingen op het gebied van lichamelijke en spirituele therapie en begeleidt individueel (jong) volwassenen met onder meer hoog sensitief gerelateerde klachten.


Heide Marie Fischer

 

Profielfoto Heide Fischer Studeert in 1985 in Wenen af als in Bedrijfskunde en werkt vervolgens een aantal jaren als manager en consultant in Oostenrijk en Nederland. In 2004 richt ze haar bedrijf lifelining op.
Haar spirituele zoektocht leidt haar naar de essentie van alle zoektochten: de Stilte -de bron van het ware zijn en de oorsprong van alle creatie. Heide ziet de continue wisselwerking van het innerlijke beleven van stilte en het uitdragen van stilte naar haar leefomgeving als haar missie.
Eind 2011 ontdekt ze haar passie voor het maken van films. Intussen geeft ze die passie via lifelining stiltestudio – vorm. Voor het seminar ‘Flow in de Klas’ maakt Heide Marie in het voorjaar van 2012 korte intro-filmpjes.

 

Fred Korthagen

 

Prof. dr. Fred Korthagen werkt aan de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. Hij publiceerde internationaal boeken en artikelen over reflectie en coaching, zoals het boek ‘Leren van binnenuit’. Hij heeft met veel scholen en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland gewerkt aan ‘flow in de klas’ en ‘leren van binnenuit’. Korthagen kreeg internationale prijzen voor zijn werk.