Petra Speelman.

Petra Speelman

Petra Speelman is initiatiefneemster en medewerkster van het centrum voor Stilte-educatie IAM. Stichting IAM heeft als doel leerkrachten, ouders en kinderen te begeleiden bij het ervaren van aandacht, innerlijke rust en stilte als basis voor het leven van alledag. Petra heeft vele jaren ervaring hiermee; als kind, ouder en leerkracht.