Willy Hensen.

Willy Hensen


Willy is in 1969 gestart als leerkracht op basisschool en een experimentele Freinet LOM school waar ze alle kinderen met ADHD in één groep begeleidde, ongeacht leeftijd. ‘Levend Onderwijs’ waar ze nog steeds haar vruchten van plukt. Later was ze orthodidact en orthopedagoog op het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) en werkte als hoofd van de remedial teachers in de stimuleringswijken (allochtone kinderen) zonder materialen. Vanaf 1985 werkte Willy als onderwijskundig medewerker op het KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum) en werkte vooral voor de ‘onderkant’ van het VMBO. Voor de spijbelaars ontwikkelde ze, samen met scholen en bedrijven, AVMB (Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep: een meer dan succesvolle proeftuin voor ervaringsgericht leren), integratie woonwagen- en zigeunerkinderen in regulier VO, integratie IBO in LBO.

Sinds 1996 werkt ze zelfstandig in EMOVERI als orthopedagoog, trainer en (vitaliteits)coach. Sinds 2002 heeft ze het Deugdenproject naar Europa gehaald: een krachtige levenshouding ontwikkelen door contact maken met je diepste wezen en bewustwording van jouw waarde voor de wereld. Sinds kort staat ze ook weer voor de klas, kortdurend in probleemklassen om de groep weer vlot te trekken waarna de leerkracht het weer overneemt onder haar begeleiding. En jawel: met de deugden.